Lukas Arvidsson
Konsertorganist & Riksspelman


Lukas Arvidsson 
är internationell konsertorganist, tidig klavermusiker och riksspelman.

Arvidsson är från 1 juli 2020 organist vid den internationellt kända Cahmanorgeln från 1728 i Lövstabruks kyrka (Svenska Kyrkan, Tierps Pastorat, Uppsala Stift). Han har varit organist i Hässleholms församling (Svenska kyrkan) 2014 - 2020, och huvudorganist i Kristus Konungens katolska kyrka i Göteborg 2004 - 2014. I Kristus Konungen var han initiativtagare och projektledare för orgelprojektet som utmynnade i att en Walkerorgel (55/III) från 1907 installerades i kyrkan.

Efter kyrkomusikutbildning vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg vidareutbildade sig Lukas på diplomutbildning i tidig musik på Hochschule för Künste - Akademie für Alte Musik i Bremen, Tyskland för orgelprofessorerna Edoardo Bellotti, Hans Davidsson och Harald Vogel.